All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forBrenda Maelor JONES

Add a free photo
JONES - BRENDA MAELOR, Ebrill 18fed, 2019. Yn dawel a'i ffydd yn ei chynnal yn Ysbyty Eryri, o Tir bach, Dinas, Llanwnda. Gwraig gariadus Gareth; mam ofalus Esyllt, Gwawr a Swyn; nain garedig Dafydd, Rhys, Marged, Begw ac Eleias a chwaer annwyl i'w brodyr a'i chwiorydd. Gwasanaeth yng Nghapel Glanrhyd, Llanwnda am 2.00 o'r gloch, ddydd Gwener, Ebrill 26ain. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion, os dymunir, yn ddiolchgar at Feddygfa Waunfawr a Ffrindiau Eryri trwy law yr ymgymerwyr, Roberts & Owen, Birmingham House, Stryd fawr Pen-y-groes. LL54 6PL. Ffôn: 01286 881280.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1489 visitors. Uploaded: 7 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: April 24, 2019.
Home town: Llanwnda
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Roberts & Owen
High Street, Penygroes
Caernarfon, Gwynedd
LL54 6PL
Visit Page