Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forMari DAVIES
Add a free photo
DAVIES - MARI ANN. Rhagfyr 28ain 2008. Hunodd yn dawel yng nghwmni ei theulu, yn 101 oed. Gynt o Glan Tegid, Y Bala a chartref nyrsio Tirionfa, lle cafodd ofal tyner. Priod annwyl a chariadus y diweddar D.M. Davies. Mam a Mam yng nghyfraith Gwilym, Ellis, Olwen a Lilian. Nain a hen-Nain arbennig. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Parc dydd Sadwrn, Ionawr y 3ydd, 2009 am 11 o'r gloch, ac i ddilyn yn breifat ym mynwent Llanycil. Blodau'r teulu yn unig. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Gartref Tirionfa, Llandderfel.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 70 visitors. Uploaded: 10 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: December 31, 2008.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.