Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forMargaret ELLIS
Add a free photo
ELLIS Margaret Glenys (Magi Glen, Madam Sera) 9, Stryd yr Eglwys, Caernarfon, Rhagfyr 18, 2009 yn Ysbyty Gwynedd yn dilyn cystudd byr yn 67 mlwydd oed. Gwraig annwyl Martin, merch hoff Emlyn Jones a'r diweddar Maria, mam garedig Serien, nain falch ac ymroddgar Tesni a Saran a chwaer hoffus Alan, Frank a Percy. Bydd colled fawr ar ei hol fel modryb arbennig, fel ffrind hwyliog a thriw ac fel un ddaeth a gwen i fywydau gymaint o bobl. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor am 2.15pm ddydd Mawrth, Rhagfyr 29. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir yn ddiolchgar roddion tuag at Ymchwil Cancr drwy law Gwilym Jones a'i Fab, South Road, Caernarfon, LL55 2HP Ffon: 01286 673072.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 71 visitors. Uploaded: 9 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: December 24, 2009.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.