Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forGwladys Emily FRANCIS
Add a free photo
FRANCIS GWLADYS EMILY Gorffennaf 25ain, 2018. Yn dawel yng nghwmni ei theulu, yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn 96 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Gwynfor, Mam cariadus i Wenna a Glyn, nain arbennig i Lowri ac Awel ac anti i Beth, Gladys, Carrie ac Olwen. Gwasanaeth angladd cyhoeddus yng Nghapel Bowydd, Blaenau Ffestiniog ar ddydd Iau yr 2il o Awst, 2018 am 11 o'r gloch ac yna i ddilyn ym Mynwent Bethesda. Blodau i'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir at Ymchwil Cancr ac Ambiwlans Awyr Cymru drwy law'r ymgymerwyr Pritchard a Griffiths Cyf, Heol Dulyn, Tremadog. Ff?n 01766 512091. July 25th, 2018. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor in the presence of her family, of Tawelfan, Wynne Road, Blaenau Ffestiniog aged 96 years. Dear wife of the late Gwynfor, loving mother to Wenna and Glyn and a special grandmother to Lowri and Awel, and aunty to Beth, Gladys, Carrie and Olwen. Public Service at Bowydd Chapel, Blaenau Ffestiniog on Thursday the 2nd of August 2018 at 11am followed by interment in Bethesda Cemetery. Family flowers only. Donations will be gratefully received towards Cancer Research and Welsh Air Ambulance through the funeral directors Pritchard a Griffiths Cyf, Dublin Street, Tremadog. 01766 512091.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 586 visitors. Uploaded: 6 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: July 30, 2018.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Pritchard And Griffiths
Dublin Street
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9RH
View Page