Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forKathleen JONES
Add a free photo
JONES - KATHLEEN ANN (Catrin Dafydd). Hunodd Tachwedd 11eg, 2010, yn 72 mlwydd oed. Merch y diweddar Dafydd a Laura Jones, Y Daflod, Abersoch, chwaer driw Anna a'i chefnder ffyddlon Emlyn, nith, cyfnither, ffrind a Nain Cet i lawer. Angladd cyhoeddus i ddiolch am ei bywyd yng Nghapel y Graig, Abersoch, dydd Llun, Tachwedd 22ain am 11.30 y.b. ac i ddilyn yn breifat yn Amlosgfa Bangor am 1.30 y.p. Dim blodau yn ol ei dymuniad ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Elusen Marie Curie trwy law yr Ymgymerwr G.D.Roberts a'i Fab, Capel Gorffwys, Pwllheli, LL53 5RE. 01758 701107.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 622 visitors. Uploaded: 8 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: November 16, 2010.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.