Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forRhiannon Myflun JONES
Add a free photo
JONES RHIANNON MYFLUN Gorffennaf 25 2018. A hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, ar ol gwaeledd byr, yn 90 oed, ac o 92 Morfa Garreg, Pwllheli. Annwyl briod y diweddar Bob "Bala". Mam ofalus Ian a'i gymar Lynda, Mark a'i briod Sian. Nain gariadus a charedig i Llio, Lisa, Iwan, Robyn a'r diweddar Steffan (Annwyl). Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys St Pedr, Pwllheli am 11 o'r gloch, dydd Iau Awst 2ail, ac i ddilyn ym Mynwent Denio. Blodau'r teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ymchwil y Galon, trwy law yr ymgymerwr R O Jones, Talafon, Tudweiliog, Pwllheli. LL53 8NE 01758 770456. July 25 2018. Passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, after a short illness, aged 90, and of 92 Morfa Garreg, Pwllheli. Loving and devoted wife of the late Bob "Bala". Caring and much loved mother of Ian and his partner Lynda and Mark and his wife Sian. Kind and loving grandmother to Llio, Lisa, Iwan, Robyn and the late beloved Steffan. Public service at St Peter's Church, Pwllheli, Thursday, August 2nd at 11 o'clock, followed by interment at Denio Cemetery. Family flowers only, but donations gratefully received towards British Heart Foundation, per R O Jones, Talafon, Tudweiliog, Pwllheli, LL53 8NE 01758 770456
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 845 visitors. Uploaded: 6 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: July 31, 2018.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
R O Jones
Tudweiliog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8NE
View Page