Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forJones NANS
Add a free photo
JONES - NANS (Annie Mary). Hunodd yn dawel ddydd Llun, 18 Mai, 2009 yn Lakeside, gynt o Cartref, ac o Melrose Avenue, Caerdydd. Modryb annwyl i'w nith, Eryl, a chwaer hoff y diweddar Vera a Beryl. Merch y diweddar William E. a Maggie E. Jones, Frondeg, Treborth, Bangor; brawd yng nghyfraith i Cec a cyfnither annwyl Myfi, Dilys a Nancy. Ymgyrchydd diflino dros Blaid Cymru a chefnogwr oes. Gwasanaeth angladdol dydd Llun, Mehefin 1 am 12.30 yng Nghapel Y Crwys, ac yn dilyn ym Amlosgfa Thornhill am 2.00 y.h. Blodau'r teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion, yn ol ei dymuniad tuag at Blaid Cymru a Chapel Y Crwys, trwy law Eryl. Cynhelir gwasanaeth yng Nghapel Mynwent Pentir, Bangor ddydd Llun, 8 Mehefin am 11.30, ac wedyn cleddir llwch Nans ym mynwent y teulu. Eto, blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ol ei dymuniad tuag at Blaid Cymru a Chapel Mynwent Pentir trwy law Eryl. Unrhyw ymholiadau i James Summers yng Nghaerdydd, 02920 484506, neu H.O. Davies ym Mangor ar 01248 362650. JONES - NANS (Annie Mary). Passed away peacefully on Monday, 18 May, 2009 at Lakeside, formerly of Cartref, and previously of Melrose Avenue, Cardiff. Loving aunt to her niece, Eryl, and dear sister of the late Vera and Beryl; daughter of the late William E. and Maggie E. Jones, Frondeg, Treborth, Bangor; sister-in-law to Cec and fond cousin of Myfi, Dilys and Nancy. Tireless campaigner for Plaid Cymru and lifelong supporter. Funeral service on Monday, 1 June in Crwys Chapel, Cardiff at 12.30, followed by committal at Thornhill Crematorium at 2.00 p.m. Family flowers only, but donations received, according to her wishes, towards Plaid Cymru and Crwys Chapel, through Eryl. There will be a service in the Chapel Cemetery in Pentir, Bangor on Monday, 8 June at 11.30, followed by interment of Nans' ashes in the Family Grave. Again it will be family flowers only, but donations received, according to her wishes, towards Plaid Cymru and Pentir Cemetery Chapel, through Eryl. Any enquiries care of James Summers in Cardiff on 02920 484506, or H.O. Davies in Bangor on 01248 362650.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 151 visitors. Uploaded: 9 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 28, 2009.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.