Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forDr. Dafydd Wynn PARRY
Add a free photo
PARRY - DR. DAFYDD WYNN. Yn dawel ar y 22ain o Awst 2015 o Trehinon Ffordd Hwfa Bangor, yn 96 mlwydd oed. Priod ffyddlon y diweddar Gwenno, Tad tyner Mary, Tad yng nghyfraith hoffus i John a Taid arbennig i Edward a Eleanor. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor dydd Mercher 2il o Medi am 1.30 o'r gloch. Blodau gan y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Cymdeithas y Stroc trwy law'r ymgymerwyr H. O. Davies Cyf, 4 Stryd Fawr Bangor. LL57 1NP. Ffon: 01248 362650. PARRY - DR. DAFYDD WYNN. Peacefully on the 22nd of August 2015 of Trehinon Hwfa Road Bangor, aged 96 years. Dearly beloved Husband of the late Gwenno, devoted Father of Mary, dear Father in law of John and a loving Taid of Edward and Eleanor. Public funeral service at Bangor Crematorium on Wednesday 2nd September at 1.30 pm. Family flowers only but donations if desired to the Stroke Association. C/o the Funeral Directors H. O. Davies Ltd. 4 High Street, Bangor, LL57 1NP. Tel: 01248 362650.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 297 visitors. Uploaded: 3 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: August 25, 2015.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
H O Davies Ltd
High Street
Bangor
Gwynedd
LL57 1DQ
View Page