All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forJohn Owen ROBERTS

Add a free photo
ROBERTS JOHN OWEN. (J.O.) Gorffennaf 19eg 2016 yn dawel yn ei gartref Pengwern, Benllech Ynys Môn. Priod annwyl y ddiweddar Mabel, Tad arbennig Gareth a Nia, Taid balch Gruff, Ifan, Nel a Cesia, cymar hoff Rachel. Angladd cyhoeddus ddydd Gwener Gorffennaf 29ain gwasanaeth yng Nghapel Paradwys, Llanallgo am 1yp. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Ymchwil y Galon trwy law yr Ymgymerwyr R. Hughes a'i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn. LL7EF. Ffôn 01248 723497.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1148 visitors. Uploaded: 3 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: July 23, 2016.
Home town: North Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.