Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forWilliam Corbett THOMAS
Add a free photo
THOMAS - WILLIAM CORBETT (Corby), 20 Gorffennaf, 2018. Yn dawel ym Mryn Seiont Newydd, Caernarfon, gynt o Maes Hyfryd, Ffordd Clynnog, Pen-y-groes, yn 91 mlwydd oed. Priod annwyl Mary, a thad gofalus Ann, Wendy, Melfyn a'u teuluoedd. Angladd brynhawn Gwener, 3 Awst, 2018. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Groes, Pen-y-groes am hanner dydd, gan ddilyn yn Amlosgfa Bangor am 1.30 o'r gloch. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdano tuag at Ymchwil Dementia. Ymholiadau i Roberts & Owen, Birmingham House, Pen-y-groes. LL54 6PL. 01286 881280.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 286 visitors. Uploaded: 5 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: July 27, 2018.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Roberts & Owen
High Street
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PL
View Page