Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Announcing the passing ofWilliam Corbett THOMAS
Add a free photo
View all Photos & Videos
THOMAS - WILLIAM CORBETT (Corby), 20 Gorffennaf, 2018. Yn dawel ym Mryn Seiont Newydd, Caernarfon, gynt o Maes Hyfryd, Ffordd Clynnog, Pen-y-groes, yn 91 mlwydd oed. Priod annwyl Mary, a thad gofalus Ann, Wendy, Melfyn a'u teuluoedd. Angladd brynhawn Gwener, 3 Awst, 2018. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Groes, Pen-y-groes am hanner dydd, gan ddilyn yn Amlosgfa Bangor am 1.30 o'r gloch. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdano tuag at Ymchwil Dementia. Ymholiadau i Roberts & Owen, Birmingham House, Pen-y-groes. LL54 6PL. 01286 881280.
Viewed by: 167 visitors. Uploaded: 3 weeks ago
Published in: Daily Post.
Published from: July 27, 2018.
Region: Wales
Register today to receive email notifications about recent activity on William Corbett THOMAS notice.
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Roberts & Owen
View Page