Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forThomas WALKER
Add a free photo
WALKER – THOMAS ERIC, 28ain o Rhagfyr 2013. Yn dawel yng nghwmni ei deulu yn Ysbyty Dolgellau, yn 88 mlwydd oed, o 7, Hen Felin, Dolgellau. Priod annwyl a ffyddlon Peggy, tad arbennig Jane, Ann, David ac Ellen, tad yng nghyfraith hoff Bryngwyn, Graham, Christine a Martin, taid cariadus Rhys, Amanda, Dyfan, Daniel, Sarah, Robert, Llyr, Gwawr, Richard, Thomas, Megan, Bronwen a’r diweddar Joseph, hen daia balch o’i holl or-wyrion a brawd Joan, Harry, Charles a’r diweddar Heather. Gwasanaeth i’r teulu yn unig yn ol ei ddymuniad yn Amlosgfa Aberystwyth, dydd Llun, 6ed o Ionawr 2014 am 11.15 o’r gloch. Os dymunir derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Apêl Ambiwlans Awyr Cymru a Cyfeillion Ysbyty Gymunedol, Dolgellau, trwy law, Glyn Rees a’i Fab, Trefnwyr Angladdau, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9JD. Ffôn: 01650 531240. WALKER – THOMAS ERIC, 28th December 2013. Peacefully in the presence of his family at Dolgellau Community Hospital, aged 88 years, of 7, Hen Felin, Dolgellau. Beloved husband of Peggy, devoted father of Jane, Ann, David and Ellen, fond father-in-law of Bryngwyn, Graham, Christine and Martin, loving grandfather of Rhys, Amanda, Dyfan, Daniel, Sarah, Robert, Llyr, Gwawr, Richard, Thomas, Megan, Bronwen and the late Joseph, proud great-grandfather of all his great-grandchildren and brother of Joan, Harry, Charles and the late Heather. Service for the family only at Aberystwyth Crematorium in accordance with his wishes on Monday, 6th January 2014 at 11.15am. Donations gratefully received if desired towards The Wales Air Ambulance Appeal and Dolgellau Community Hospital League of Friends, c/o. of Glyn Rees & Son Funeral Directors, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9JD. Tel: 01650 531 240
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 104 visitors. Uploaded: 5 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: December 31, 2013.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.