Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forIola GREGORY
Add a free photo
GREGORY IOLA 21 Tachwedd, 2017. Bu farw yng nghwmni ei merched, Angharad a Rhian, yn ei chartref yn 1, Tai'r Eglwys, Llandwrog, Caernarfon, ar ?l gwaeledd byr. Mam-gu i Nel, Cain, Syfi a Lewsyn a mam-yng-nghyfraith i Guto a Simon. Gwasanaeth cyhoeddus yn Sgubor Gwersyll Llyn Gwynant, Nant Gwynant, LL55 4NW, ddydd Gwener, 1 Rhagfyr, am 12.00 o'r gloch a pharti i ddathlu ei bywyd yn nhafarn y Ty'n Llan, Llandwrog, i ddilyn. Dim blodau os gwelwch yn dda ond derbynnir rhoddion tuag at PAWB (Pobol Atal Wylfa B) er cof amdani. Ymholiadau i Roberts & Owen, 15 Stryd Bangor, Caernarfon. LL55 1AT. 01286 678658.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 620 visitors. Uploaded: 1 year ago
Published in: Western Mail.
Published from: November 25, 2017.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Roberts & Owen
High Street
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PL
View Page