Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forSion ALUN
Add a free photo
ALUN Siôn Yn dawel ar Hydref 2, 2012 yn dilyn salwch hir, y Parchg Siôn Alun, cyn weinidog Bethel, Sgeti a'r Trinity, Abertawe; gwr ffyddlon Catrin, tad balch Steffan a Gwydion, tad-yng-nghyfraith Elanor a Llinos, brawd Russell ac Ann ac ewythr Dafydd, Alun ac Owain. Cynhelir gwasanaeth byr yn Amlosgfa Treforys am 12.30 ddydd Mercher, Hydref 10 gyda gwasanaeth Coffa'n dilyn ym Methel, Heol Carnglas, Sgeti, SA2 9BJ am 3.00yp. Blodau'r teulu'n unig, cyfraniadau er cof tuag at Eglwys Bethel, Sgeti trwy law'r gweinidog, Y Parchg Jill-Hailey Harries neu unrhyw un o'r diaconiaid.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 335 visitors. Uploaded: 6 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: October 06, 2012.
Region: Wales
Candle oldcandle
Left by Nos da Siôn. Yr Hurfords. x :
09/10/2012
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.