Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forDr John S DAVIES
Add a free photo
DAVIES Dr John S Yn ddisymwth yn Ysbyty'r Waun ar Ionawr 22, 2016, John o Benllergaer; priod annwyl Ann, tad cariadus Eleri a Meinir, tad yng nghyfraith caredig Mark a Rory, Dacu balch a hoff Rhian, Cadi, Carwyn a Megan, llys-dadcu cefnogol Matthew a'i deulu a Lucy, brawd ffyddlon Huw a'i deulu. Gwasanaeth coffa ym Methel, Heol Carnglas, Sgeti, Abertawe am 1.30yp ddydd Iau Chwefror 4, 2016. Rhoddion os dymunir tuag at Unedau Gofal Brys a Gofal Dwys Ysbyty Treforus (sieciau'n daladwy i 'Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg') trwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 221 visitors. Uploaded: 2 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: January 30, 2016.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Hywel Griffiths Ai Feibion
Betws Road
Ammanford
Dyfed
SA18 2HE
View Page