Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page for DAVIES
Add a free photo
DAVIES Eirwen Yn dawel ar ddydd Mercher Mawrth 12, bu farw Eirwen o’r Mynydd Bychan, Caerdydd, yn Ysbyty Athrofaol, Caerdydd, yn wreiddiol o Bum Heol, Llanelli, roedd Eirwen yn chwaer annwyl i’r diweddar Glesni a Betty ac yn fodryb hoff i Karen a Gareth, De Affrica ac i Sandra, Ruth, Bettyjean a Darlene, Canada. Roedd Eirwen yn wyneb cyfarwydd yn nyddiau HTV a, chyn hynny, TWW lle dechreuodd ei gyrfa yn cyflwyno rhaglenni amrywiol cyn dod yn adnabyddus fel un o gyflwynwyr y rhaglen newyddion ddyddiol ‘Y Dydd’. Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd, ar ddydd Mercher Mawrth 26 am 11 o’r gloch ac yna yng Nghapel Y Wenallt, Amlosgfa’r Ddraenen, Caerdydd 12:30. Blodau’r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i Ymchwil Canser Cymru trwy law’r Trefnwyr Angladdau D Caesar Jones, 55 Heol Pantbach, Rhiwbeina, Caerdydd CF14 1TW. Ffôn 029 2052 2644. Peacefully on Wednesday March 12, Eirwen of Heath, Cardiff, passed away at the University Hospital of Wales, Cardiff, she was formerly from Five Roads, Llanelli. Eirwen was the dear sister of the late Glesni and Betty and cherished Aunt of Karen and Gareth, South Africa and Sandra, Ruth, Bettyjean and Darlene, Canada. Eirwen was a familiar face in the days of HTV and, before that, TWW where she began her broadcasting career presenting programmes before becoming a regular presenter on the daily news programme ‘Y Dydd.’ A public service will be held in Tabernacle, The Hayes, Cardiff on Wednesday March 26 at 11 am, followed by cremation at the Wenallt Chapel, Thornhill Crematorium at 12.30pm. Family flowers only, donations in lieu if desired to Cancer Research Wales c/o D Caesar Jones, Funeral Directors, 55 Pantbach Rd, Rhiwbina, Cardiff, CF14 1TW. Tel. 029 2052 2644.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 147 visitors. Uploaded: 4 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: March 15, 2014.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.