Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forMary JONES
Add a free photo
JONES Mary Yn dawel yn ei chartref ddydd Sadwrn, Medi 4, 2010, Mary Emily Jones, Oernant, Ffordd Caemorgan, Aberteifi yn 76 mlwydd oed, priod annwyl Emyr, mam gariadus Elin a Richard, chwaer dyner Sarah a William, chwaer-yng-nghyfraith barchus Gwen, Delyth ac Alun. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Gwener, Medi 10 yng Nghapel Mair, Aberteifi am 9.30 o'r gloch a hefyd yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 10.45 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion, os dymunir, tuag at Ymchwil Canser trwy law y Trefnydd Angladdau Mr Colin Phillips, 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffon 01239 621192.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1187 visitors. Uploaded: 8 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: September 08, 2010.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.