Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forRees SASSIE
Add a free photo
REES Sassie Yn dilyn gwaeledd byr yn Ysbyty'r Waun Caerdydd, bu farw'r gantores Sassie Rees ar Fawrth 3 yn ddi-boen yn ei chwsg. Diolch i bawb oedd yn gofalu amdani ar ward B6, am eu trugaredd a'u gofal caredig. Cynhebrwng p'nawn Gwener Mawrth 15 am 2.15 yn yr Amlosgfa yn Y Barri, CF62 9PX. Blodau'r teulu'n unig. Rhoddion i'r British Diabetic Association dan ofal J.Pidgeon & Son Ltd. CF5 1BD.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 109 visitors. Uploaded: 5 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: March 11, 2013.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.