Leave your own tribute
Leave Tribute
Thank you from
Wales Air Ambulance (Welsh Air Ambulance Charitable Trust)
For all the donations given
24/03/2024
Comment
Cydymdeimlwn yn fawr a chwi fel teulu,er braidd yn ddiweddar oherwydd gofalon teulu , yn eichprofedigaeth
o gollli yr annwyl Tudor Diolchgarwch sydd gennym am ei Weinidogaeth Cofiwn fel cydmyfyriwr yng Ngholeg
y Bala ac ymlaen iAberystwyth
Donation left by Philip&Mary De La Haye
03/03/2024
Comment
Donation left by Hugh a Veronica Roberts
29/02/2024
Comment
Donation left by Bethan Thomas
28/02/2024
Comment
Cyfaill ffyddlon iawn i ni a'n cefnogodd drwy amser caled.
Donation left by J. Elwyn Williams
24/02/2024
Comment
GYDA PHOB CYDYMDEIMLAD - GARETH, IONA A'R TEULU.
Donation left by Gareth A Iona Jones
23/02/2024
Comment
Donation left by Glyn and Sandra Jones
22/02/2024
Comment
Donation left by Anonymous
22/02/2024
Comment
Er côf annwyl am Mr Rowlands diolch am eich gwasanaeth a cysgwch mewn hedd.

Richard a Sioned (Ffordd Las gynt) Owen ar bechgyn.
Donation left by Richard a Sioned Owen
21/02/2024
Comment
Gyda cydymdeimlad.
Donation left by Margaret Jones
21/02/2024
Comment