Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forArwyn HUGHES

Add a free photo
HUGHES - ARWYN, Mawrth 16 2020. Yn dawel yng Nghartref Nursio Headlands, Llangollen, gynt o Gwmanog, Trefriw yn 81 mlwydd oed. Angladd hollol breifat unol a'i dymuniad. Ymholiadau i G Lloyd Jones, Ymgymerwr Y Sgwar, Llanrwst. Ffôn 01492 640600.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 531 visitors. Uploaded: 2 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: March 28, 2020.
Home town: Llangollen
Atgofion hyfryd o’r hwyl a gawsom yn ein hieunctid - fy mrawd a finne ar ein gwylie yn Nhrefriw ac yn mwynhau cwmni braf ein cefndryd. Coffa da am Arwyn. Gwerfyl
Left by Gwerfyl Thomas: 02/04/2020
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
G Lloyd Jones Funeral Director
Ancaster Square, Llanrwst
Gwynedd, LL26 0LB
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Arwyn HUGHES