Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

David Humphrey DAVIES

Add a free photo
DAVIES DAVID HUMPHREY DH Lab Dymuna teulu'r diweddar Dafydd Humphrey, Pwllheli a gynt o Minffordd, ddiolch yn fawr iawn am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth. Diolch i'r nyrsus cymunedol, doctoriaid, gweithwyr cymdeithasol, staff Gofal Llÿn a Chartref Nyrsio Plas Gwyn am eu gofal ohono. Diolch am yr £800 mewn rhoddion a gasglwyd er côf tuag at Glwb Y Deillion Porthmadog, Blind Veterans UK a Llyfrau Llafar Cymru. Diolch hefyd i'r Parchedig Christopher Prew am wasanaeth teimladwy, Parch Iwan Llywelyn Jones am gynorthwyo, Glyn Roberts wrth yr organ ac yn arbennig i Malcolm a'r hogia yn Pritchard & Griffiths am eu gwasanaeth personol ac urddasol arferol.
Viewed by: 809 visitors. Uploaded: 1 year ago
Published in: Daily Post.
Published from: February 02, 2019.
Home town: Minffordd
Notable areas: Pwllheli
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Sponsored by Ancestry ®
Search records for David Humphrey DAVIES