All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Eleanor Ty Fry, Gaerwen JONES

Add a free photo
JONES ELEANOR TY FRY, GAERWEN gynt o Ynys Acen Dymuna Mair, Gwilym a Meinir a'u teuluoedd ddatgan eu diolch cywiraf am bob arwydd o gydymdeimlad a amlygwyd tuag atynt yn dilyn eu profedigaeth o golli Mam a Nain arbennig. Diolch o galon i'r Parch Ddr Elwyn Richards am ei gyfeillgarwch ac am wasanaeth teimladwy. Diolch arbennig i Gareth a'i gwmni, Griffith Roberts a'i Fab, Y Fali am y trefniadau trylwyr ac urddasol a chefnogaeth i ni fel teulu.
Viewed by: 468 visitors. Uploaded: 6 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: February 09, 2019.
Region: Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Griffith Roberts & Son Funeral Directors
Valley, Holyhead
Gwynedd, LL65 3EA
Visit Page