Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Eleanor Ty Fry, Gaerwen JONES
Add a free photo
JONES ELEANOR TY FRY, GAERWEN gynt o Ynys Acen Dymuna Mair, Gwilym a Meinir a'u teuluoedd ddatgan eu diolch cywiraf am bob arwydd o gydymdeimlad a amlygwyd tuag atynt yn dilyn eu profedigaeth o golli Mam a Nain arbennig. Diolch o galon i'r Parch Ddr Elwyn Richards am ei gyfeillgarwch ac am wasanaeth teimladwy. Diolch arbennig i Gareth a'i gwmni, Griffith Roberts a'i Fab, Y Fali am y trefniadau trylwyr ac urddasol a chefnogaeth i ni fel teulu.
Viewed by: 344 visitors. Uploaded: 2 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: February 09, 2019.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Griffith Roberts & Son Funeral Directors
Valley
Holyhead
Gwynedd
LL65 3EA
View Page