Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Griffith Henry LLOYD
Add a free photo
LLOYD GRIFFITH HENRY Castell Coed, Chwilog - Dymuna'r teulu ddatgan ei diolch a'i gwerthfawrogiad i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a dderbynwyd yn eu profedigaeth o golli gwr, tad a thaid annwyl. Diolch arbennig i staff Cartref Preswyl Dolwar, Llanbedrog am eu gofal caredig ohonno. Diolch i'r Parch Aled Davies am ei wasanaeth teimladwy dydd yr angladd ac i G. D. Roberts a'i Fab am y trefniadau gofalus ac urddasol
Viewed by: 243 visitors. Uploaded: 2 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: February 09, 2019.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
G D Roberts
Upper Ala Road
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5RE
View Page