Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Hugh PARRY
Add a free photo
PARRY HUGH Dymuna'r teulu ddiolch I bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a dderbyniwyd ar ol colli tad, taid, hen daid a brawd. Diolch yn arbennig I Parch Sarah Hildreth am ei gwasanaeth ac I hogia Bryniog a Dwyfor am godi canu, I staff yr Eagles am ei lluniaeth ac I Mr Peredur Roberts am y trefniadau trylwyr. Derbyniwyd yn ddiolchgar y rhoddion haul o dros £800 er cof am Hugh ac feu'r rhennir rhwng Uned Cancer Glan Clwyd a Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled. Gwerthfawrogi'r y cyfan yn fawr iawn.
Viewed by: 266 visitors. Uploaded: 2 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: February 09, 2019.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Peredur Roberts Cyf
Llandderfel
Bala
Gwynedd
LL23 7HG
View Page