Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Euryn VAUGHAN

Add a free photo
VAUGHAN EURYN Dymuna Gwyneth a theulu y diweddar Euryn Vaughan, Bryn Fychan, Betws yn Rhos ddatgan eu diolch cywiraf i berthnasau, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o garedigrwydd a chydymdeimlad a amlygwyd iddynt yn eu profedigaeth. Diolch arbennig i Dawn Oliver o Uned Arennau Ysbyty Glan Clwyd am bob gofal dros y blynyddoedd. Gwerthfawrogwyd y gwasanaeth teimladwy dan ofal y Parch Helen Wyn Jones a hefyd cyfraniad cerddorol Trystan Lewis ar lan y bedd. Hoffem hefyd gydnabod yn ddiolchgar y rhoddion hael a dderbyniwyd er cof am Euryn tuag at Uned Arennau Ysbyty Glan Clwyd a diolch hefyd i Hefin o R.W.Roberts a'i Fab am ei ofal tyner a threfniadau urddasol.
Viewed by: 213 visitors. Uploaded: 2 days ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 23, 2020.
Home town: Betws-yn-Rhos
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
R W Roberts & Son
Kinmel Avenue, Abergele
Clwyd, LL22 7LW
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Find records for Euryn VAUGHAN
Your family story awaits you