Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Deiniol Wynne WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS Deiniol Wynne - Dymuna Barbara, Eirwyn, Olwen a teulu'r diweddar Deiniol Wynne Williams, Green Acres, Bryn Glas, Ruthin (gynt o Glas Ynys, Bridge Street, Llangefni) ddiolch yn ddiffuant i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd tuag atynt yn ystod eu profedigaeth. Diolch am y llu o gardiau, galwadau ffon ac ymweliadau a fu'n gymorth mawr iddynt. Diolch arbennig i'r Parchedig Canon Emlyn C. Williams a'r organydd Mr Trystan Lewis am eu gwasanaeth, hefyd am y rhoddion hael a dderbynnir i'w rhannu rhwng Siop Gymuned Pwllglas a Stesion Ambiwlans Llangefni ac i'r ymgymerwr Melvin Rowlands am ei drefniadau gofalus. Diolch i bawb. - Barbara, Eirwyn, Olwen and family of the late Deiniol Wynne Williams of Green Acres, Bryn Glas, Ruthin (previously of Glas Ynys, Bridge Street, Llangefni) wish to thank everyone for every expression of sympathy and kindness shown towards them during their recent bereavement. Thanks for the many cards, telephone calls and personal visits which were a great comfort to them. Special thanks to the Rev. Canon Emlyn C. Williams and the organist Trystan Lewis for their service, for the generous donations received to be shared between Pwllglas Community Shop and Llangefni Ambulance Station and to the funeral director Melvin Rowlands for his dignified arrangements. Thank you all.
Viewed by: 967 visitors. Uploaded: 1 year ago
Published in: Daily Post.
Published from: April 20, 2019.
Home town: Cardiff (Caerdydd)
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Melvin Rowlands Funeral Directors
Church Street, Llangefni
Gwynedd, LL77 7DU
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Deiniol Wynne WILLIAMS