While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

Acknowledgement for Eluned WILLIAMS

Llanrhos, Published in: Daily Post.

Print
Save
Add a free photo
ElunedWILLIAMSo Lanrhos, gynt o Lundain, Lerpwl a'r Wyddgrug. Dymuna Emrys, Olwen, Robin a'r teulu ddatgan eu diolchiadau diffuant i deulu a ffrindiau am bob arwydd o garedigrwydd a chydymdeimlad estynwyd iddynt. Bu'r holl lythyrau a cardiau o gydymdeimlad a dderbyniwyd yn gymorth mawr. Diolch o galon i bawb a ddaeth i'r gwasanaeth a diolch yn arbennig i'r Parchedigion Dylan Rhys a John Lewis Jones am eu gyfraniadau urddasol yn y gwasanaeth. Ein diolchiadau hefyd i Hefin Evans o gwmni R.W Roberts a'i Fab am eu trefniadau trylwyr.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
388 visitors. Published: 09/11/2019
Tributes left for Eluned
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for Eluned
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice