All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Eluned WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS ELUNED o Lanrhos, gynt o Lundain, Lerpwl a'r Wyddgrug. Dymuna Emrys, Olwen, Robin a'r teulu ddatgan eu diolchiadau diffuant i deulu a ffrindiau am bob arwydd o garedigrwydd a chydymdeimlad estynwyd iddynt. Bu'r holl lythyrau a cardiau o gydymdeimlad a dderbyniwyd yn gymorth mawr. Diolch o galon i bawb a ddaeth i'r gwasanaeth a diolch yn arbennig i'r Parchedigion Dylan Rhys a John Lewis Jones am eu gyfraniadau urddasol yn y gwasanaeth. Ein diolchiadau hefyd i Hefin Evans o gwmni R.W Roberts a'i Fab am eu trefniadau trylwyr.
Viewed by: 129 visitors. Uploaded: 2 days ago
Published in: Daily Post.
Published from: November 09, 2019.
Home town: Llanrhos
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.