Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Eluned WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS ELUNED o Lanrhos, gynt o Lundain, Lerpwl a'r Wyddgrug. Dymuna Emrys, Olwen, Robin a'r teulu ddatgan eu diolchiadau diffuant i deulu a ffrindiau am bob arwydd o garedigrwydd a chydymdeimlad estynwyd iddynt. Bu'r holl lythyrau a cardiau o gydymdeimlad a dderbyniwyd yn gymorth mawr. Diolch o galon i bawb a ddaeth i'r gwasanaeth a diolch yn arbennig i'r Parchedigion Dylan Rhys a John Lewis Jones am eu gyfraniadau urddasol yn y gwasanaeth. Ein diolchiadau hefyd i Hefin Evans o gwmni R.W Roberts a'i Fab am eu trefniadau trylwyr.
Viewed by: 344 visitors. Uploaded: 6 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: November 09, 2019.
Home town: Llanrhos
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Sponsored by Ancestry ®
Find records for Eluned WILLIAMS
Your family story awaits you