Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Neville APPLEBY
APPLEBY NEVILLE Rothbury The family of the late Neville Appleby wish to express their sincere
Viewed by 89 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
Sunderland
Sunderland
William Tegwyn BASSETT
BASSETT WILLIAM TEGWYN Dymuna Margaret a theulu y diweddar Tegwyn Bassett ddiolch am bob arwydd o
Viewed by 214 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Gilbert BOWEN
BOWEN GILBERT Dymuna Gwenda, Rosslyn, Andrew a'r Teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a
Viewed by 158 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Matthew COPESTICK
MATTHEW COPESTICK Helen and Lee would like to express their sincere thanks to all family, friends
Viewed by 27 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
Rochdale
Rochdale
Molly CRESSWELL
CRESSWELL Molly The family of the late Molly wish to thank relatives, friends and neighbours for
Viewed by 62 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
Grimsby
Grimsby
George DARGAVEL
DARGAVEL George Jessie and family would like to thank relatives, friends and neighbours for their
Viewed by 22 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
Dumfries and Galloway
Dumfries and Galloway
Eleri DAVIES
DAVIES ELERI Dymuna Elwyn, Sioned, Llinos a'r teulu ddiolch o waelod calon am bob arwydd o
Viewed by 280 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Jimmy EDGE
EDGE JIMMY And family We would like to thank all of our family, friends and neighbours for the
Viewed by 10 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
Runcorn
Runcorn
Lawrence EVANS
EVANS Lawrence Hazel and the family of the late Lawrence wish to thank everyone who sent messages
Viewed by 45 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
Cambridge
Cambridge
Richard Eric EVANS
EVANS RICHARD ERIC Maureen and family would like to thank all friends and neighbours for the cards
Viewed by 179 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Pat FRIEL
FRIEL Pat Frances and family wish to thank relatives, friends and neighbours for their kind
Viewed by 25 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
Lennox
Lennox
Tom GRIFFITHS
GRIFFITHS TOM Dymuna Enid, Rhian, Dylan a Nia ddiolch yn ddiffuant am bob arwydd o gydymdeimlad a
Viewed by 202 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Betty HARTLEY
HARTLEY Betty Betty's family wish to thank relatives and friends for their kind expressions of
Viewed by 24 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
Lennox
Lennox
Cledwyn JONES
JONES CLEDWYN Clydfan, Y Grugan, Groeslon. Dymuna Gwyneth, Hefina a'r teulu ddatgan eu diolch
Viewed by 206 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
John Noel JONES
JONES JOHN NOEL Dymunwn fel teulu a'i bartner Edythe ddiolch o galon am bob caredigrwydd ac arwydd
Viewed by 192 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales