All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Jenny BENNETT

Add a free photo
BENNETT Jenny I gofio’n annwyl ac mewn hiraeth am benblwydd mam a nain arbennig ar y 17eg Tachwedd. Er bod amser yn mynd heibio, Er bod dyddiau yn pellhau, Nid yw’r hiraeth yn heneiddio, Nid yw’r cariad ddim yn llai. Y wên, na phela amser, y flan na ddifydd byth. Oddiwrth y plant a’u teuluoedd xxxxxx
Viewed by: 155 visitors. Uploaded: 4 years ago
Published in: Bangor & Anglesey Mail.
Published from: November 11, 2015.
Home town: Bangor & Anglesy
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.