Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Announcing the passing ofCarys WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS - CARYS, April 13, 2020. Carys (Puw gynt) o'r Bala a Chaerdydd a hunodd yn dawel yn ysbyty'r Waun yn 76 mlwydd oed ar 13 Ebrill. Priod y diweddar Barchedig Meurwyn Williams, chwaer i Beti (Puw) Richards, Mam a ffrind i Non, Sara, Arwel a Rhys a Nain gariadus Elliw, Mei, Awen ag Alaw. Hiraethwn a diolchwn am ei chyfraniad, ei gofal a'i chariad. Cynhelir angladd preifat yn unol â'r cyfyngiadau presenol a phan ddaw rhain i ben, byddwn yn trefnu cyfle i gyd-ddathlu ei doniau, ei chwmni a'i chyfeillgarwch.
Viewed by: 974 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 15, 2020.
Home town: Cardiff (Caerdydd)
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
James Summers & Son
10 Whitchurch, Cardiff
CF14 1DG
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Carys WILLIAMS