Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forAnn Margaret JONES

Add a free photo
JONES - ANN MARGARET Ann Tryfil Ebrill 9fed 2018. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd o 32 Ffordd Llewelyn, Fali, gynt o Refail Farm Estate, Rhoscolyn yn 75 mlwydd oed. Annwyl briod y diweddar William Jones, mam gariadus Geraint, Ffion a'r diweddar Anita, nain a hen nain arbennig, a chwaer hoff John, Mary, Dafydd a'r diweddar Huw. Gwelir ei cholli gan ei theulu a'i ffrindiau oll. Angladd dydd Gwener, Ebrill 27. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Noddfa, Bae Trearddur am 11.45 o'r gloch ac yn dilyn yn Amlosgfa, Bangor am 1.30. o'r gloch. Dim blodau yn ?l ei dymuniad, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd trwy law Griffith Roberts a'i Fab, Preswylfa, Fali. Ffon: (01407) 740 940. April 9th 2018. Peacefully at Ysbyty Gwynedd of 32 Ffordd Llewelyn, Valley formerly of Refail Farm Estate, Rhoscolyn aged 75 years. Beloved wife of the late William Jones, loving mother of Geraint, Ffion and the late Anita, dear grandmother and great-grandmother and fond sister of John, Mary, Dafydd and the late Huw. She will be sadly missed and lovingly remembered by all her family and friends. Funeral Friday, April 27. Public service at Noddfa Chapel, Trearddur Bay at 11.45 a.m. followed by committal at Bangor Crematorium at 1.30 p.m. No flowers by request but donations gratefully accepted if desired towards Alaw Ward, Ysbyty Gwynedd per: Griffith Roberts and Son, Preswylfa, Valley. Tel: (01407)740 940.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 525 visitors. Uploaded: 2 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: April 21, 2018.
Home town: North Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Griffith Roberts & Son Funeral Directors
Valley, Holyhead
Gwynedd, LL65 3EA
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Ann Margaret JONES