Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Announcing the passing ofHugh Eirwyn JONES

Add a free photo
View all Photos & Videos
JONES Hugh Eirwyn ("Bwff" - H E Jones Builders) 16eg Mai 2020. Yn ei gartref Glanrhyd, Mynydd Nefyn yn 76 mlwydd oed. Hunodd yn dawel yng nghwmni ei deulu ar ôl brwydyr ŵrol. Gŵr cariadus Carys, tad balch Siân Teleri a John Gwynfor, tad yng nghyfraith annwyl John Alwyn a Delyth, taid hwyliog Huw, Gwen ag Elis, mab yng nghyfraith Edith, ewythr hoffus a ffrind triw a ffyddlon i lawer. Oherwydd y cyfyngiadau presennol bydd angladd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 23ain Mai am 11 o'r gloch ym Mynwent Pentreuchaf i'r teulu yn unig. Bydd yr hers yn cychwyn o Glanrhyd, Mynydd Nefyn am 10.15am ag yn teithio i Pistyll tuag at Nefyn ag i Glwb Golff Morfa Nefyn cyn cario mlaen wedyn i Bentreuchaf i'r rhai ohonoch efallai a fuasai yn dymuno dod allan i dalu y deyrnged olaf i Eirwyn. Hefyd derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof tuag at Nyrsys Cymunedol Nefyn a Botwnnog a Hosbis yn y Cartref Gwynedd a Môn trwy law'r ymgymerwr Ifan Hughes, Ceiri Garage, Llanaelhaearn. Ffôn 01758 750238. 16th May 2020. At his home Glanrhyd, Mynydd Nefyn aged 76 years. He passed away peacefully in the presence of his family after a brave and courageous battle. Loving husband to Carys, proud father to Siân Teleri and John Gwynfor, dear father in law to John Alwyn and Delyth, a fun grandfather to Huw, Gwen and Elis, son in law to Edith, a dear uncle and a true and faithful friend to many. Due to the present situation a funeral service will be held at Pentreuchaf Cemetery on Saturday, 23rd May at 11am for family only. For those of you who wish to bid your last farewell to Eirwyn the hearse will be travelling from Glanrhyd, Mynydd Nefyn at 10.15am to Pistyll and then towards Nefyn and the Golf Club at Morfa Nefyn before proceeding to Pentreuchaf Cemetery, and if desired donations will be gratefully received towards Nefyn and Botwnnog District Nurses and Hospice at Home Gwynedd and Môn per Ifan Hughes, Funeral Director, Ceiri Garage, Llanaelhaearn. Tel 01758 750238.
Viewed by: 1351 visitors. Uploaded: 1 week ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 19, 2020.
Home town: Nefyn
Today we say goodbye to our very dear friend Eirwyn Jones Rest in peace Eirwyn we shall miss you but you have left us with many happy memories With love Sylvia and Howard
Left by Sylvia and Howard Dennett : 23/05/2020
Candle 11
Left by Sylvia and Howard Dennett :
23/05/2020
Rest In Peace G
Left by G: 21/05/2020
Meddwl amdanach yn yr amser annodd trist yma.. Cofio yr holl hwyl a fu.. Gwyn a Mary ar teulu
Left by Mary A Gwyn: 20/05/2020
Candle 11
Left by Mary A Gwyn :
20/05/2020
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Ifan Hughes Funeral Director
Llanaelhaearn, Caernarfon
Gwynedd, LL54 5AG
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Find records for Hugh Eirwyn JONES
Your family story awaits you