Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forDavid Rees MORGAN

Add a free photo
MORGAN David Rees Yn dawel yn ei gartref yng nghwmni ei deulu, ar ddydd Llun, 31ain Rhagfyr 2018, David Rees (Dei Rees), 9 Maes Seilo, Penrhyncoch, Aberystwyth. Priod annwyl Eirian, tad gofalus Rhian; tad-yng-nghyfraith parchus Alwyn, Tadcu cariadus a balch Carwyn a Gethin; brawd Glanville a brawd-yng-nghyfraith Maralyn a Lloyd. Angladd Cyhoeddus yn Eglwys Sant Ioan, Penrhyncoch am 1 o'r gloch ar ddydd Sadwrn, 12fed Ionawr 2019. Dim blodau ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Meddygfa Borth a/neu Nyrsus y Gymuned, Meddygfa Borth dwy law Selwyn Evans, D J Evans Cyfarwyddwyr Angladdau, Kairali, Penrhyncoch, Aberystwyth SY23 3EQ Ffôn 01970 820249.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 403 visitors. Uploaded: 1 year ago
Published in: Western Mail.
Published from: January 08, 2019.
Home town: Aberystwyth
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
D J Evans Funeral Directors
Penrhyncoch, Aberystwyth
Ceredigion, SY23 3EQ
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Find records for David Rees MORGAN
Your family story awaits you