All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Announcing the passing ofMair OWEN

Add a free photo
OWEN - MAIR , Awst 30 2019. Yn anisgwyl yn ei chartref Rhoswyn, Penrhosgarnedd Bangor. Yn 75 mlwydd oed. Gwraig ffyddlon a ffrind gorau i George. Mam cariadus i Arwel, Gareth a Sian. Mam yng nghyfraith i Gwen, nain balch i'r wyrion a gor-wyrion i gyd. Gwelir ei cholli'n fawr gan ei theulu a ffrindiau lawer. Gwasanaeth cynhoeddus yn Amlosgfa Bangor Dydd Mercher 11fed. Medi am 12 o'r gloch. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Alaw Ward, Ysbyty Gwynedd. Blodau'r teulu'n unig Trefnwr Angladdau H. O. Davies Cyf, 4 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NP.
Viewed by: 582 visitors. Uploaded: 1 week ago
Published in: Daily Post.
Published from: September 06, 2019.
Home town: Bangor
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
H O Davies Ltd
High Street, Bangor
Gwynedd, LL57 1DQ
Visit Page