All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forMair OWEN

View all Photos & Videos
OWEN - MAIR , Awst 30 2019. Yn anisgwyl yn ei chartref Rhoswyn, Penrhosgarnedd Bangor. Yn 75 mlwydd oed. Gwraig ffyddlon a ffrind gorau i George. Mam cariadus i Arwel, Gareth a Sian. Mam yng nghyfraith i Gwen, nain balch i'r wyrion a gor-wyrion i gyd. Gwelir ei cholli'n fawr gan ei theulu a ffrindiau lawer. Gwasanaeth cynhoeddus yn Amlosgfa Bangor Dydd Mercher 11fed. Medi am 12 o'r gloch. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Alaw Ward, Ysbyty Gwynedd. Blodau'r teulu'n unig Trefnwr Angladdau H. O. Davies Cyf, 4 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NP.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1093 visitors. Uploaded: 5 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: September 06, 2019.
Home town: Bangor
Mam gorau byd xxxx
Left by Arwel Owen: 03/10/2019
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
H O Davies Ltd
High Street, Bangor
Gwynedd, LL57 1DQ
Visit Page