Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forBryan Owen REES-JONES

Add a free photo
REES-JONES Bryan Owen Cymwynaswr, Cyfreithiwr, Cymro. Ar Ionawr 26ed yn dawel yn ei gartref, Penamser, Porthmadog, yn 79 mlwydd oed. Annwyl briod Bethan Ogwen. Tad ffyddlon Bleddyn Rhys, Rhodri Rhys, a Llywelyn ab Owain Rhys. Tad yng nghyfraith caredig Mona, Shani a Catrin. Taid cariadus Siwan, Caradog, Daniel, Elin, Tirion, Tesni ac Olwen. Brawd Ann a William, a brawd yng nghyfraith, Gareth Ogwen. Cynhelir yr Angladd yn Amlosgfa Bangor am 10.30 o'r gloch, bore Sadwrn, Chwefror 8fed, ac yna i ddilyn yng Nghapel-y-Porth, Porthmadog am 1.00 o'r gloch y prynhawn. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Bryan tuag at Ward Alaw Ysbyty Gwynedd (Awyr Las) a Chyfeillion Ysbyty Alltwen. Ymholiadau drwy law'r ymgymerwyr, Pritchard a Griffiths, Heol Dulyn, Tremadog. Ffôn: 01766 512091.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 282 visitors. Uploaded: 2 months ago
Published in: Western Mail.
Published from: February 01, 2020.
Home town: Tremadog
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Pritchard And Griffiths
Dublin Street, Tremadog
Porthmadog, Gwynedd
LL49 9RH
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Find records for Bryan Owen REES-JONES
Your family story awaits you