Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forDavid REES
Add a free photo
REES David (Dai) Yn dawel yn Ysbyty Glangwili nos Wener, Ionawr 29, 2016, David William (Dai) Rees, Maesyrhaf, Aberteifi yn 90 mlwydd oed; priod annwyl y diweddar Mair, tad cariadus Bryan, Gillian, Menna, Brenda a Sonia, tad-yng-nghyfraith parchus Bernie, Hywel, Ian, Gwyn a'r diweddar Martyn, tadcu a hen-dadcu balch, brawd hoffus Mona, Teifion, Ken a'r diweddar Ianto a Tom. Gwasanaeth preifat ddydd Gwener, Chwefror 5 yn Eglwys Sant Cristiolus, Eglwyswrw am 1 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion, os dymunir, i Ty Shalom, Tyddewi trwy law Miss Lowri Phillips, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffon. 01239 621192.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 349 visitors. Uploaded: 3 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: February 03, 2016.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Colin Phillips Funerals Ltd
4 Morgan Street
Cardigan
SA43 1DF
View Page