Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forElfin REES
Add a free photo
REES Elfin Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ar ddydd Sadwrn Ionawr 14, Elfin o 'Trefin' Heol Bryngwili, Cross Hands (gynt o Meidrim); priod ffyddlon Pat, tad cariadus Sara a Chris, tadcu sbesial Ffion ac Anwen, brawd annwyl Eifion ac Eifiona. Yn gorwedd yng nghapel gorffwys Waunddewi tan yr angladd ar ddydd Iau Ionawr 19, gwasanaeth i'r teulu yn ei gartref am 1.30 o'r gloch, a chyhoeddus yng Nghapel Bethania, Tymbl Uchaf am 2 o'r gloch. Torch teuluol yn unig, rhoddion os dymunir i'r Gymdeithas M.S., trwy law Wyn Bishop, Waunddewi, 43 Heol Cross Hands, Gorslas, Llanelli, SA14 6RR.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 350 visitors. Uploaded: 2 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: January 17, 2017.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Wyn Bishop Ltd
View Page