Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forHugh REES
Add a free photo
REES Hugh Yn dawel yn ei gartref Dydd Llun Ionawr 16, 2017 gyda'i deulu o'i amgylch, bu farw Hugh o Fferm Y Gelli (gynt o Brynmawr a Medelfyw); priod annwyl Eurwen, tad Gaenor ac Alun, Tad yng nghyfraith, Wyn ac Audrey, Tadcu ac arwr Rhys, Elgan, Carwyn, Geraint a Cerys, Hen ddatcu Gruffydd, Alaw, Gwenno, Megan, Luned a Tomos. Angladd Gyhoeddus yn Amlosgfa, Llanelli Dydd Mercher Ionawr 25, 2017 am 12 o'r gloch. Am fanylion pellach cysyllter ac O. G. Harries a'I feibion Trefnwyr Angladdau, Pontyberem. Ffon. 01269 870350.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 354 visitors. Uploaded: 2 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: January 21, 2017.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
O G Harries Ltd
Station Road
Pontyberem
Llanelli
SA15 5LF
View Page