All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forHugh REES

Add a free photo
REES Hugh Yn dawel yn ei gartref Dydd Llun Ionawr 16, 2017 gyda'i deulu o'i amgylch, bu farw Hugh o Fferm Y Gelli (gynt o Brynmawr a Medelfyw); priod annwyl Eurwen, tad Gaenor ac Alun, Tad yng nghyfraith, Wyn ac Audrey, Tadcu ac arwr Rhys, Elgan, Carwyn, Geraint a Cerys, Hen ddatcu Gruffydd, Alaw, Gwenno, Megan, Luned a Tomos. Angladd Gyhoeddus yn Amlosgfa, Llanelli Dydd Mercher Ionawr 25, 2017 am 12 o'r gloch. Am fanylion pellach cysyllter ac O. G. Harries a'I feibion Trefnwyr Angladdau, Pontyberem. Ffon. 01269 870350.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 396 visitors. Uploaded: 2 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: January 21, 2017.
Home town: South Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
O G Harries Ltd
Station Road, Pontyberem
Llanelli, SA15 5LF
Visit Page