Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forMeinir REES

Add a free photo
REES Meinir BLAENTIR CRIBYN GYNT Hunodd Meinir yn dawel ar fore Mawrth 7fed, 2020 yn Ysbyty Marie Curie, Penarth yn 54 mlwydd oed. Priod hoff Ian, mam gariadus Ffion a'i chariad Aled. Merch y diweddar Jack ac Eurwen, Blaentir, chwaer y diweddar Olwen, nith Dewi Wernddu, chwaer yng nghyfraith Michael, modryb Rhian a Rhodri. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Wenallt, Amlosgfa Thornhill, Caerdydd, dydd Sadwrn, Ionawr 25ain am 11 o'r gloch. Blodau teulu yn unig. Derbynir rhoddion os dymunir er cof am Meinir tuag at Canolfan Ganser Felindre a Marie Curie trwy law Coles, Trefnwyr Angladdau, 2-4 Heathwood Road, Caerdydd CF14 4XE.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 827 visitors. Uploaded: 5 months ago
Published in: Western Mail.
Published from: January 17, 2020.
Home town: Cardiff (Caerdydd)
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Coles Funeral Directors
2 Heathwood Road,, Heath
Cardiff, CF14 4XE
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Meinir REES