Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forDilys May WILLIAMS
Add a free photo
WILLIAMS DILYS MAY January 7th 2019 peacefully at Ysbyty Gwynedd, late of 7 Tan Y Bwlch , Mynydd Llandegai aged 89 years. Beloved wife of the late Les and very dear mother of Griff, Richie, Jaqueline, Myfanwy, Les, Jenny and Ifan. Fond grandmother and great grandmother, sadly missed by all family and friends. Public service at Christ Church Glanogwen, Bethesda on Monday January 14th at 11.00 a.m. followed by interment at Llanbeblig Cemetery, Caernarfon. Family flowers only but donations in memory gratefully received towards North Wales Air Ambulance per Gareth Williams funeral director 1 Garneddwen, Bethesda Tel: 01248 600763 Ionawr 7 fed 2019 yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yn ddiweddar o 7 Tan Y Bwlch, Mynydd Llandegai yn 89 mlwydd oed. Gwraig gariadus y diweddar Les, mam annwyl iawn Griff, Richie, Jaqueline, Myfanwy, Les, Jenny ac Ifan, nain a hen nain hoffus, colled drist i'w holl theulu a ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Crist Glanogwen, Bethesda ddydd Llun Ionawr 14eg am 11.00 o'r gloch ac I ddilyn ym mynwent Llanbeblg, Caernarfon. Blodau'r teulu'n unig ond derbynnir rhoddion er cof tuag at Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru trwy law Gareth Williams cyfarwyddwr angladdau 1 Garneddwen, Bethesda Ffôn: 01248 600763
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 485 visitors. Uploaded: 4 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: January 10, 2019.
Region: Wales
Candle 10
Left by Love you always nain del xx :
11/01/2019
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Gareth Williams Funeral Directors
Garneddwen
Bethesda
Bangor
Gwynedd
LL57 3PD
View Page