All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forKeri Gwyndaf WILLIAMS

View all Photos & Videos
WILLIAMS - KERI GWYNDAF, Ebrill 9fed 2019. Yn dawel yng nghwmni ei deulu yn Ysbyty Bryn Beryl Pwllheli, hunodd Keri o Rhosydd Gwynion, Y Ffôr, yn 84 mlwydd oed. Priod annwyl a ffyddlon Helen, tad a thad ynghyfraith cariadus Bethan a Rowland, a Rhian. Taid balch i Iolo, Mari a Gareth a Taidi i Anni ac Ifan. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor Dydd Iau, 18fed Ebrill 2019 am 12 o'r gloch. Blodau teulu agosaf yn unig, ond derbynnir rhoddion er cof tuag at gronfa Eglwys Llanaelhaearn trwy law Mrs K. Ellis, Llwyndyrus Farm, Y Ffôr. Ymholiadau i Ifan Hughes, Trefnwr Angladdau, Ceiri Garage, Llanaelhaearn. Ffon 01758 750238.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 695 visitors. Uploaded: 4 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: April 13, 2019.
Region: Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Ifan Hughes Funeral Director
Llanaelhaearn, Caernarfon
Gwynedd, LL54 5AG
Visit Page