All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forIorwerth WILLIAMS

View all Photos & Videos
WILLIAMS - IORWERTH, Mehefin 6, 2019. Yn frawychus o sydyn yn ei gartref, Cartref Melys, Llanrug, yn 87 mlwydd oed. Priod annwyl y ddiweddar Alwena (Ali), tad arbennig Anwen a'i phriod Alwyn; taid amhrisiadwy Bethan Fôn a Graham, Ianto Fôn a Bethan Grês; brawd y ddiweddar Eurwen a ffrind triw i lawer. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ddydd Mawrth, Mehefin 18, 2019 am 11.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir er cof tuag at Meddygfa Waunfawr ac Ambiwlans Awyr. Ymholiadau pellach i Meinir o Dylan Griffith Cyfarwyddwyr Angladdau, Tros y Waen, Penisarwaen, Caernarfon. Ffôn 01286 871833.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1185 visitors. Uploaded: 2 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: June 13, 2019.
Region: Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Dylan Griffith
Penisarwaen, Gwynedd
LL55 3BY
Visit Page