All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Announcing the passing ofMaggie, ROBERTS

Add a free photo
ROBERTS - MAGGIE,, Rhagfyr 1af, 2019. Yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd o'r Broadway, Abergele, gynt o Blaen Nant, Llannefydd yn 91 mlwydd oed. Priod annwyl Tommy, mam ofalus a chariadus i Gwyneth a John, Emyr a Gill, Alwyn a Diane, Llinos ac Eifion, Brenda, Clwyd a Janet, nain balch i un deg chwech a hen nain i ddau ddeg tri, chwaer hoff i Edward a Mary a'r diweddar Gwilym a Gwen a chwaer-yng-nghyfraith i Glyn a'r ddiweddar Joan. Gwelir ei cholli'n fawr gan ei theulu a'i ffrindiau. Cynhelir gwasanaeth yn Amlosgfa Llanelwy fore Iau, Rhagfyr 12fed am 11.00 o'r gloch. Blodau'r teulu'n unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Maggie tuag at Ward 4 ac Uned Strôc Ysbyty Glan Clwyd trwy law R.W.Roberts a'i Fab, Plas Tirion, Rhodfa Kinmel, Abergele LL22 7LW. Ffôn 01745 827777.
Viewed by: 388 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: December 05, 2019.
Home town: Abergele
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
R W Roberts & Son
Kinmel Avenue, Abergele
Clwyd, LL22 7LW
Visit Page