Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forLlinos EVANS
Add a free photo
EVANS LLINOS Tachwedd 18ed, 2018, yn dawel yng nghwmni ei mam yn Ysbyty Gwynedd yn 39 mlwydd oed, o Heulfre, Ffordd yr Ala, Pwllheli. Mam arbennig Daron Elin, annwyl ferch Evan a Glynis a hoff chwaer David. Bydd colled i'w theulu a'i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Llun, Tachwedd 26ain yn Eglwys Sant Pedr, Pwllheli am 11 o'r gloch ac i ddilyn yng Nghoedwig Warchodfa Boduan. Dim blodau ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Ymchwil y Cancr a'r 'Sea Cadets' trwy law G.D.Roberts a'i Fab, Capel Gorffwys, Pwllheli. November 18th, 2018, peacefully in the presence of her mother at Ysbyty Gwynedd, aged 39 years of Heulfre, Ala Road, Pwllheli. Devoted mother of Daron Elin, beloved daughter of Evan and Glynis, dear sister of David. Will be sadly missed by all her family and friends. Public service on Monday, November 26th at St.Peter's Church, Pwllheli at 11.00 am followed by interment at Boduan Sanctuary Wood. No flowers but donations if desired towards Cancer Research and Sea Cadets per G.D.Roberts & Son, Chapel of Rest, Pwllheli, 01758 701107.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1405 visitors. Uploaded: 6 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: November 21, 2018.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
G D Roberts
Upper Ala Road
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5RE
View Page