All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forEvans GWLADYS

Add a free photo
EVANS Gwladys Yn dawel yn ei chartref ddydd Sul, Rhagfyr 12, 2010, Gwladys May Evans, Dwndwr, Maesycnwce, Trefdraeth (gynt Gwaun-cae-gurwen) yn 96 mlwydd oed, priod annwyl y diweddar John. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Iau, Rhagfyr 16 yng Nghapel Ebeneser am 1 o'r gloch a hefyd ar lan y bedd ym Mynwent Brynhyfryd. Rhoddion, os dymunir, i Gapel Ebeneser trwy law y trefnydd angladdau Mr Colin Phillips 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffôn. 01239 621192.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 345 visitors. Uploaded: 8 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: December 15, 2010.
Region: Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.