Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Announcing the passing ofJohn Dylan HERBERT

Add a free photo
HERBERT JOHN DYLAN Mai 27 2020. Trist cyhoeddi marwolaeth Dylan yn 64 mlwydd oed yn Coventry. Gŵr caredig a gofalgar Georgina a thad cariadus Ruth, mab yng nghyfraith Tom a'r ddiweddar Jean Fish (Hull). Mab amhrisiadwy y diweddar Thomas John (Tom Penmaen, Llaneilian a Graianfryn Porth Amlwch gynt) a Dorothy (ganwyd Owen, Llanddona ac athrawes YSTJ gynt). Brawd annwyl Lorna a'i gŵr Pat Egan yn Llanfairpwll a Selwyn a'i wraig Karen (Williams gynt) yn Amlwch ac ewyrth hoff Siôn, Lowri a'u plant hwythau. Cymro balch gaiff ei golli gan deulu, ffrindiau a phawb oedd yn ei adnabod. Angladd preifat yn Coventry yn unol â'r cyfyngiadau presennol tra'n gobeithio gwneud trefniadau coffáu bywyd Dylan gyda'n gilydd yn y dyfodol. Os dymunir gwylio yr angladd, mi fydd yna ddarllediad byw Dydd Mercher 24ain o Fehefin 2020 am 12.35 o'r gloch gan glicio ar y linc yma https://www.cmtv.biz/Dylan/ Ymholiadau pellach trwy law'r ymgymerwyr lleol: John Hughes a'i Fab, Britannia, Stryd y Glorian, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. E-bost: info@johnhughesandson.co.uk May 27th 2020. With profound sadness we announce the death of Dylan, aged 64, in Coventry. Dear, devoted and caring husband of Georgina and loving father of Ruth and son in law of Tom and the late Jean Fish (Hull). Precious son of the late Thomas John (Tom Penmaen, Llaneilian and Graianfryn Amlwch Port) and Dorothy (née Owen, Llanddona - former teacher at YSTJ). Cherished brother of Lorna and husband Pat Egan (Llanfairpwll) and Selwyn and wife Karen (née Williams) in Amlwch and fond uncle of Siôn, Lowri and their children. A proud Welshman much missed by family, friends and all who knew him. Private funeral in Coventry under current restrictions in the hope of honouring Dylan's life together at a later date. A live stream of the funeral will be broadcasted on Wednesday 24th June 2020 at 12.35pm via the link https://www.cmtv.biz/Dylan/ Further enquiries care of local funeral directors: John Hughes and Son, Britannia, Machine Street, Amlwch Port, LL68 9HA . Phone: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk
Viewed by: 1186 visitors. Uploaded: 2 weeks ago
Published in: Daily Post.
Published from: June 23, 2020.
Home town: Amlwch Port (Porth Amlwch)
Notable areas: Coventry
Please accept our sincere condolences. Tony & Liz Dorrington.
Left by Tony Dorrington: 23/06/2020
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
John Hughes & Son Funeral Directors
Machine Street, Amlwch
Gwynedd, LL68 9HA
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for John Dylan HERBERT