All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forGareth HOPKIN

Add a free photo
HOPKIN Gareth Yn dawel dydd Gwener, Chwefror 1 yn ei gartref, Gareth o Heol Newydd, Brynaman; priod hoff y ddiweddar Megan, tad annwyl Michael, Keith, Susan a Debbie, tad-yng-nghyfraith parchus Henllys, Sarah, Wayne a Stephen, tad-cu cariadus Rebecca, Alun Wyn, Rhys, Kelly, Matthew, Emyr, Siân a Gareth a hen-dadcu ffyddlon Iwan, Hannah, William, Tomos, Celt, Benjamin a Carys. Angladd dydd Mawrth Chwefror 12, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 2.30 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig, cyfraniadau os dymunir tuag at Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman drwy law Mrs Sarah Hopkin, 14 Heol Newydd, Brynaman, Rhydaman, SA18 1AG. Ymholiadau pellach i Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, Glanaman, Rhydaman. Ffôn. 01269 822179.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 128 visitors. Uploaded: 6 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: February 09, 2013.
Home town: South Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.