All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Announcing the passing ofSiân Eirianwen HUGHES

Add a free photo
HUGHES - SIÂN EIRIANWEN, 4 Chwefror, 2020. Yn dawel yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty Gwynedd, wedi brwydr faith y'i hysgwyddodd yn ddewr a di-gwŷn, ac o 49 Llwyn Beuno, Bontnewydd, yn 46 mlwydd oed. Mam arbennig Tomos ac Anest, cymar cariadus a ffyddlon Dylan, merch amhrisiadwy Gwennie a'r diweddar Ken, a chwaer annwyl Wendy a Gary, Arwel a Delyth. Hefyd modryb hoff Rhys a Hannah, a chyfaill triw i lawer. Angladd brynhawn Iau, 13 Chwefror, 2020. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Glanrhyd, Dinas, Llanwnda am 1.00 o'r gloch, gan ddilyn ar lan y bedd ym Mynwent Llandwrog. Croesewir gwisg liwgar, yn ôl ei dymuniad. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Siân tuag at Ward Alaw Ysbyty Gwynedd ac Awyr Las. Ymholiadau i Roberts & Owen, 15 Stryd Bangor, Caernarfon. LL55 1AT. 01286 678658.
Viewed by: 2720 visitors. Uploaded: 3 weeks ago
Published in: Daily Post.
Published from: February 06, 2020.
Home town: Bontnewydd
Mor angheg, un or goreuon. Cwsg yn dawel Sian. D Price
Left by DylnPrice: 23/02/2020
Candle 11
Left by DylnPrice :
23/02/2020
Candle 10
Left by Catrin Hughes :
09/02/2020
Sleep peacefully dear Sian, you were a beautiful ray of light and you will be missed by so many. Never forgotten, love always x Jacqui, Meredydd, Iestyn & Harri xxxx
Left by Jacqui : 08/02/2020
Candle 10
Left by Jacqui :
08/02/2020
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Roberts & Owen
High Street, Penygroes
Caernarfon, Gwynedd
LL54 6PL
Visit Page