Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Announcing the passing ofEdward JONES

Add a free photo
JONES EDWARD (TED TWIN) 4ydd o Fehefin 2020, hunodd yn dawel yn ei gartref yn Stad y Glorian, Amlwch, yn 76 mlwydd oed. Priod annwyl Mags. Tad cariadus Nia ac Alun. Taid balch Evie, Ffion a Lola. Annwyl frawd Olwen, Trevor a'r diweddar Tecwyn, Tommy a Nancy. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a'i gylch eang o ffrindiau. Gwasanaeth a claddedigaeth ym mynwent Amlwch, Dydd Gwener, Mehefin 12fed 2020 am 12.30 o'r gloch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am Ted Twin tuag at Clwb Iau Pel Droed Amlwch. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a'i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk 4th June 2020, passed away peacefully at his home in Glorian Estate, Amlwch, aged 76 years. Beloved husband of Mags. Loving dad of Nia and Alun. Proud grandfather of Evie, Ffion and Lola. Dear brother of Olwen, Trevor and the late Tecwyn, Tommy and Nancy. Ted will be sadly missed by all of his family and wide circle of friends. Service and interment at Amlwch Cemetery, Friday 12th June 2020 at 12.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Ted towards Amlwch Junior Football Club. Enquiries and donations care of the Funeral Directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk
Viewed by: 986 visitors. Uploaded: 4 weeks ago
Published in: Daily Post.
Published from: June 10, 2020.
Home town: Amlwch
So very sorry to hear of Teds' passing , please accept our sincere condolences. Tony & Liz Dorrington and family.
Left by Tony Dorrington : 11/06/2020
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
John Hughes & Son Funeral Directors
Machine Street, Amlwch
Gwynedd, LL68 9HA
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Edward JONES