Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forFlorence LEWIS
Add a free photo
LEWIS Florence (Florrie) Yn dawel ar ddydd Iau, Rhagfyr 9, yng Nghartref Glangarnant, Gwaun Cae Gurwen, Florrie gynt o Heol y Gelynen, Brynaman, priod hoff y diweddar David Tom, chwaer a modryb annwyl, colled fawr i'r teulu oll. Angladd ar ddydd Iau, Rhagfyr 16, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Gorffwys Keith Morgan a Hywel Griffiths, Glan-aman am 2 y prynhawn. Cleddir ei gweddillion ym Mynwent Moriah, Brynaman.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 265 visitors. Uploaded: 8 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: December 14, 2010.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.